Back To Our Menu

Sushi and Sashimi Lunch

Sushi Lunch A
6 pieces of nigiri sushi plus a whole California roll
24.00
Sushi Lunch B
8 pieces of nigiri sushi plus a whole California Roll
27.00

Sashimi Lunch

Assorted Sashimi  or Maguro Sashimi (Tuna) or Hamachi Sashimi (Yellowtail) or  Sake Sashimi (Fresh Salmon)
(10 Pieces)
28.00